Български

Bulgarian

Обучение в четири части

Част 1 - Божието сърце и Мисия

01 - Gods Heart Bulgarian (presentation)
02 - 4 Fields Bulgarian (presentation)

Част 2 - Контакт и Благовестване

03 - 411 Bulgarian (presentation)
04 - 3 Circles Bulgarian (presentation)

Част 3 - Изучаване и Ученичество

05 - Three-Thirds Bulgarian (presentation)

Част 4 - Църквата

07 - 5 Foundations of the Church Bulgarian (presentation)
08 - Church Circle 12 Bulgarian (presentation)